Vespa asiàtica depredadora de vespa comú i abelles

Equipament per a controlar i eliminar

Equipament protector

Laboratori I+D

Elevador

Parany per capturar reines

Diferents tipus de nius

PARANYS I CAPTURES

Paranys selectius per vespa asiàtica col·locats estrategicament
per obtenir captures i evitar més nius

Darreres noticies referent a la VESPA ASIÀTICA

Avis legal