Tèrmits i corcs

Tractament químic: injecció de biocida a la base de les parets de l’edifici o habitatge afectat, un cop efectuades les perforacions amb una distància entre elles de 30 a 40 cm. Sanejament i prevenció-curació de tots els elements estructurals de fusta.

Tractament ecològic: Basat en esquers amb inhibidors de creixement per tèrmit subterràni.

No provoca repel·lència ni té termini de seguretat. Col·locació d’esquers prèvia inspecció amb aparells de sensors sonors per a determinar la ubicació dels tèrmits en l’habitatge o edifici. Els tèrmits consumeixen la cel·lulosa impregnada d’inhibidor de creixement i la transmeten a la resta d’individus per trofal·laxi (transmissió d’aliment).  

Té com a objectiu final l’eliminació de les nimfes, les quals no podran mudar a individus adults. D’aquesta manera el temps de vida del termiter quedarà limitat a la vida dels tèrmits adults.

Tractament Químic:

Vàlvules antiretorn

Compressor

Preparació prèvia

Injecció de producte

Tractament ecològic:

Esquers exteriors

Esquers interiors

Termits i corcs

TRACTAMENT ECOLÒGIC PELS CORCS:

Systema ECOWOODSAMI ECOWOOD és un sistema ecològic no invasiu, eficaç per a la desinfecció de la fusta, mitjançant tecnologia d’ona curta. Especialment dissenyat per a eliminar els insectes, sense afectar la integritat i aparença dels objectes i estructures tractades.

 

SAMI ECOWOOD compta amb 1 magnetró de 2450 MHz de freqüència i una potència variable de fins a 1000 W, que genera ones curtes capaces d’escalfar la fusta des de l’interior fins a l’exterior.

 

Quan les ones curtes arribin a la fusta es produeix un moviment vibratori en les molecules d’aigua presents a la zona. Aquest moviment vibratori eleva les temperatures per sobre de 65ºC, resultant mortal per als xilòfags quan es manté el magnetró més de 2 minuts.

 

AVANTATGES DE SAMI ECOWOOD:

 

· Eficàcia garantida del 100% en l´eliminació total de la infestació, tant d’insectes vius com de les larves.

· Protecció total dels béns a tractar.

· Respectuós amb el medi ambient.

TRACTAMENT DE MOBILIARI MODIFICANT ATMÓSFERA AMB CO2

Col·locació de tots els elements de fusta a tractar a l’interior de la bombolla. Es col·loca el termòstat per garantir una temperatura de 35ºC-40ºC durant el procés d’atmosfera modificada amb CO2 (21 dies).

Un cop segellada la cambra, es fa el buit i es col·loca el dispensador de Co2.

Una vegada finalitzat el procés es fa una capa protectora amb producte químic a les parts desprotegides de vernís per evitar noves incidències.

Procés de preparació bombolla

Mobles interior bombolla abans de

segellar-la

Sistema bombolla CO2

Avis legal