Sanejament amb producte abrasiu

Neteja de pedra 

Neteja d’obra vista

Abans i després, decapatge amb bigues de fusta

Vista del porxo exterior

abans de sanejar i tractar

Després de sanejar i

tractar per carcoma

Vista del porxo sanejat,

tractat i pintat amb vernis

poro obert

Container de gel sec amb 

capacitat de 250 – 300 kg.

Vista de gel sec a -80º

Operari fent neteja abrasiva amb gel

Avis legal