Control d’aus

Diagnosi de la situació: Abans d’iniciar el tractament, els nostres tècnics especialitzats realitzen una visita en la qual es recullen les dades que determinen la dinàmica de la població de coloms de la zona: cens de coloms, fonts i punts d’alimentació i localització de les principals colònies. D’acord amb l’anàlisi d’aquestes dades es decideix la ubicació dels dispositius subministradors automàtics del fàrmac esterilitzant a força de nicarbacina i la dosi diària a subministrar.

Anticonceptiu per coloms

No és tòxic per les persones ni els animals

Rail amb descàrregues elèctriques

Gàbies

Punxes

Avis legal