Inspeccions tècniques a l´estructura de la fusta

Realització d’una inspecció visual i un estudi amb aparells sensors sonors de l’estructura de la fusta fixa, que permet conèixer el tipus d’agents xilòfags, el nivell de infestació i els tractaments específics per donar solució a cada plaga.

Aparells sensors / sonors

Donem la solució més adequada a cada problema que se’ns presenta en base a l’anàlisi concreta i seguiment

de cada situació:

     · Identificació de la plaga

     · Nivell d’infestació

     · Elecció del millor mètode per a la seva eliminació (tècnica i producte)

     · Informació al client de les mesures preventives, del producte a utilitzar i de les recomanacions cions

post-tractament.

     · Senyalització sobre plànol de totes les incidències trobades i plànols dels tractaments recomanats en cada incidència.

     · Programació, si convé, de visites de manteniment

     · Garantia del tractament realitzat (Certificat).

Incidències que podem trobar a la fusta:

Túnels en parets

Restes en un marc 

Sexuats en un marc

Corc petit (Anòbid)

Corc gran (cerambícid)

Túnels en parets

Avis legal